Hva skjer

Oppdag mer av Solør!

Solør er et landskap lengst sør i Innlandet fylke, som av Grue, Åsnes og Våler kommuner.

Les mer

Område:   Kongsvinger

Vis i kart
Rotna Aasmund Skadsdammen
Asmund Skadsdammen

Vikingeland

Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først. Arkeologiske funn tyder på at bosetning i Solør i sen jernalder og vikingtiden særlig var knyttet til Grue og Hof. Hof var også hovsted i vikingtiden.

Finnskogene er de vidstrakte skogområdene som ligger på begge sider av grensa mellom Norge og Sverige. De strekker seg fra Eidskog i sør, gjennom Solør og til Trysil i nord.

Etter den gammelnorske navneformen Soløyjar og uttalene av navnet, er det trolig dannet av førsteleddet sol, som betyr søle, og flertallsformen av øy, som tidligere betydde frodig landområde langs vann. En person fra Solør kalles en solung og dialekten her kalles også solung.

Det er gode jordbruksområder langs Glomma i Solør, og landskapet er landets største potetdistrikter. Området preges av store skogområder både vest for Glomma og øst mot svenskegrensen, der det er store moreneavsetninger og grusforekomster.

Her er det blant annet gode muligheter til friluftsliv, rekreasjon, jakt og fiske. I dette gamle viking- og mystiske skoglandskapet har vi mye å by på av opplevelser for både tilreisende og fastboende.

PAN vinter baardsethmedia
PAN BaardsethMedia
Skjoldmoya statue 2
Skjoldmøye fra Flisa

Følg oss på Instagram

@visitkongsvingerregionen