Lysets mester Kåre Tveter!

  • Kultur
  • 20.06.2022
Kare tveter bilde 1

Sør-Odal kommune markerer 100-årsjubiléet gjennom hele 2022 – lokalt, regionalt og nasjonalt. Blant annet blir det to jubileumsutstillinger, med én på Tveters hjemsted Skarnes, og én på Skogmuseet på Elverum, i tillegg til utstillinger og arrangementer i regi av andre aktører.

Kåre Tveter (f. 25.01.1922 - d. 21.03.2012) var fra Skarnes i Sør-Odal. Sin utdannelse tok han på Kunstakademiet under professorene Per Krogh og Alexander Schultz.

Kåre Tveter 100 år uten Farve
Ved kornmotid
Kåre Tveter/Galleri Lyshuset

Liv og virke

Kåre Tveter fikk sitt gjennombrudd fikk han med en utstilling i 1965, og han ble raskt en av Norges mest anerkjente malere. Kåre Tveter var godt voksen da han debuterte som kunstner. Før han bestemte seg for å være kunstner på fulltid jobbet Kåre først som regnskapsfører i Sør-Odal, så i Landkreditt Bank i Oslo. I 1963 fikk han statens treårige arbeidsstipend, noe som ga han friheten til å satse for fullt på malingen.

I 2002 ga han 128 egne arbeider til Stiftelsen Lyshuset Billedsamling i hjemkommunen. Stiftelsen Lyshuset Billedsamling ble etablert den 19. mars 2002. Galleri Lyshuset ble åpnet av dronning Sonja i oktober 2002. Tveter er også representert på blant annet nasjonalmuseet og Galleri Svalbard.

Eier av jubileet er Tveters hjemkommune Sør-Odal, som samarbeider om prosjektet med blant andre Odal Sparebank, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Jubileumsprosjektet består av en bredt sammensatt hovedkomité samt av en operativ arbeidsgruppe.

Hovedmålsettingen med 100-årsfeiringen i 2022 er at enda flere nordmenn, spesielt yngre generasjoner, skal bli kjent med Kåre Tveter, både som kunstner og menneske. Vi ønsker å skape nasjonal og regional oppmerksomhet rundt kunstneren, og skape varig kjennskap og kunnskap


Kilde: Tor Cederkvist - "Landet som ikke er. Kåre Tveter - mannen og bildene"


Tveters utstillinger

Tveter holdt sin første separatutstilling i 1959. Senere har han blant annet holdt utstillinger i1988 Galleri Saga, London, England1988 The JMF Visitor Centre, Washington, USA1988 The American Scandinavian Society of New York, USA1989 Grenen Museum, Danmark1992 Hafnaborg, Island1993 Nordens Hus, Færøyene. Kåre Tveter har i tillegg deltatt i store kollektivutstillinger i Polen, Finland, Tyskland, Ungarn, Sverige, Japan, De Forente Arabiske Emirater, Kina, Sveits og Spania.

Kåre Tveter er representert i:

Museet for Samtidskunst, Oslo

Nasjonalmuseet, Oslo

Norsk Kulturråd, Oslo

Bergen Billedgalleri

Lillehammer By's Malerisamling

Stavanger Faste Galleri

Hennie Onstad Kunstsenter

Stockholm Stads Samlinger

Epcotsenteret, Florida, USA

Grenen Museum, Danmark

Det norske Stortinget 1995 donerte Tveter 40 arbeider til Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen i Longyearbyen, Svalbard. Disse bildene har funnet sin permanente plass i Galleri Svalbard.

Følg oss på Instagram

@visitkongsvingerregionen