Opplevelser

Natur, plan og utvikling

Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.

Les mer
  • Arrangement

Grensevegen 811, 2240 Magnor

Vis i kart

Eidskog

Natur plan og Utvikling

Beskrivelse

Natur, Plan og Utvikling er et firma som arbeider i møtet med og i krysspunktene mellom natur, samfunn, planlegging og utbygging.

Firmaet utfører:

  • prosjekter og prosjektledelse,
  • konferanse og seminar,
  • registreringer,
  • utredninger og analyse,
  • saksbehandling og
  • utarbeidelse av reguleringsplaner og kommune(del)planer.


I perioden 2009-2018 har firmaet ni ganger arrangert en nasjonal konferanse om rovvilt, beitebruk og samfunn. Konferansen skal samle bredt, være en god møteplass og gi god faglig oppdatering.


Følg oss på Instagram

@visitkongsvingerregionen