Opplevelser

Odals Værk

Litt bortgjemt, nær Glommas bredder i Sør-Odal, ligger gården Odals Værk med skogkledde åser omkring, og danner et miljø for seg selv. Her er minner fra svunne tiders jernverksliv og annen industrivirksomhet gjennom 300 år, inkludert elleve fredede bygninger.Odals Værk har vært en landeiendom og en industribedrift, men også et lite samfunn og ei grend med skole, butikk og sine egne sosiale regler. Enten du jakter, går turer i skogen eller blir med på omvisninger på tunet, opplever du hvordan menneskene på Værket har formet kulturlandskapet og satt sitt preg på naturen. Dagens drift kombinerer vern om unike kulturminner med en fornuftig forvaltning av dagens og fremtidens ressurser. Gården er i privat eie.

Les mer
  • Historisk bygning
  • Gård

Odals Verk-vegen 342, 2116 Sander

Vis i kart

Sør-odal

Odals Vaerk

Beskrivelse

Odals Værk er i dag en ren landbrukseiendom med 900 dekar dyrket mark med en middels produksjonsevne, og 200 dekar beitemarker. Den dyrkede marken ble bortforpaktet i 2003.

Skogen består av 41 000,- da skog og annen utmark av jevnt god bonitet, og en årlig avvirkning på ca 7 -8 000 kubikkmeter. I tillegg kommer en del tomter som er festet bort til private hytteeiere og offentlig virksomhet. Skogen har et godt utbygd skogsbilvegnett.

I 1868 ble Odals Værk kjøpt opp av en gruppe forretningsmenn fra Elverum, blant dem Helge Berger og Henrik Opsahl. Deres etterkommere eier i dag Odals Værk som et aksjeselskap. I tillegg til lønnsom skog-og jordbruksdrift er målsettingen i dag å drive et mest mulig flersidig skogbruk, opprettholde og pleie et fredelig kulturlandskap og ta vare på de mange bygninger og kulturminner på eiendommen.

Som ung sakfører på Kongsvinger tapte forfatteren Jonas Lie store penger på tømmerspekulasjoner knyttet til Odals Værk. Senere lot Lie seg inspirere av livet på Værk i sin roman «En malstrøm».

Aasmund Olavson Vinje besøkte Odals Værk på vei til kongekroningen i Trondheim i 1860. I sin bok Ferdaminne fraa Sumaren 1860 skrev han at «Odals verk dei kallar i Søre Odalen, er ein av landsens fagraste og beste gardar, og saa vel vaksi med hagar og lystskogar og veglundar at det er eit sant herresæte, like hugsamt å leva som døy paa».

Odals Værk tar i mot grupper på minimum 10 personer, for omvisninger fra mai til september.


Følg oss på Instagram

@visitkongsvingerregionen