Hva skjer

Nytt felles museumsbygg Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya i Grue

Endelig skal det bli et felles museum for den norsk skogfinske kulturen! Norsk Skogfinsk Museums oppgave er å være en representativ og samlende institusjon for skogfinner, som er en anerkjent nasjonal minoritet i Norge.

Les mer
  • Museum

Område:   Grue

Vis i kart
Finnskogens hus A day at the museum red c tmb 877x0

Museet skal bidra til å gjøre skogfinnene kjent og anerkjent i det norske samfunnet ved å formidle og ved å utvikle skogfinnenes tilgang til og engasjement i egen kultur.

Museet vil ha en sentral og proaktiv rolle i arbeidet med skogfinsk kultur og historie, og samarbeide tett med organisasjoner, interesser og parter som arbeider for det skogfinske.

Norsk Skogfinsk Museum er en sammenslåing av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Sammen stiftet disse fire institusjonene Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.

I statsbudsjettet for 2021 og 2022 ble det innvilget til sammen kr. 126,6 millioner for å reise et nytt felles museumsbygg på Svullrya i Grue kommune. Byggingen starter i 2023.

Følg oss på Instagram

@visitkongsvingerregionen